Skip to main content
Body

Quick exit

Farsi فارسى

. 1این می تواند در خانواده ها، توسط افراد دیگری که کودک یا فرد جوان او را می شناسد یا نمی شناسد، در سازمان ها (مانند مرکز مراقبت از کودکان، مدارس، باشگاه های ورزشی) و آنلاین رخ دهد. سوء استفاده جنسی از کودکان می تواند تأثیرات ژرف و ماندگاری در طول زندگی آن ها داشته باشد، از جمله بر سلامت جسمی و روانی، آموزش، اشنغال و روابط آنها.

بیایید به آزار جنسی کودکان پایان دهیم، هربار یک صحب

آزار جنسی کودکان موضوعی دشوار برای صحبت کردن است حتی زمانی که فکر می کنیم باید در مورد آن صحبت کنیم، بسیاری از ما نمی دانیم چگونه این کار را بکنیم.

اما گفتگو توان پیش گیری سوء استفاده جنسی از کودکان را دارد

شما فرد مناسبی هستید که با کودکان و سایر بزرگسالان اطراف خود گفتگو کنید. ممکن است در این موضوع متخصص نباشید، اما هیچ کس بهتر از شما کودکان زندگی تان را نمی شناسد. با یادگیری در این مورد آغاز کنید که آزار جنسی کودک چیست، کجا و چگونه رخ می دهد و چگونه می توانید از کودکان زندگی تان محافظت کنید. ابزارها و راهنمایی هایی به زبان دلخواه شما برای کمک به شما وجود دارد.

ابزار و راهنمایی های ترجمه شده
آزار جنسی کودکان: واقعیت ها را بدانید

این برگه اطلاعاتی، اطلاعات و آماری را درباره آزار جنسی کودکان برای دانستن بیشتر ارائه می دهد. این برگه کمک می کند تا باورهای غلط و کژفهمی ها از بین رفته و به افراد کمک کند تا نقشی را که آن ها می توانند در محافظت از کودکان و جوانان داشته باشند، درک کنند.


پانویس

1. Mathews B, Pacella RE, Scott JG, et al 2023 "رواج بدرفتاری با کودکان در استرالیا: یافته هایی از یک ارزیابی سراسری"،
 The Medical Journal of Australia, 218

Components

If you or a child are in immediate danger, call Triple Zero (000).

Information on reporting child safety concerns can be found on our Make a report page.

Get support

The information on this website may bring up strong feelings and questions for many people. There are many services available to assist you. A detailed list of support services is available on our Get support page.