Skip to main content
Body

Quick exit

Vietnamese Tiếng Việt

Cứ 4 người Úc trưởng thành thì có khoảng 1 người từng bị lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ.1

Lạm dụng tình dục trẻ em có thể xảy ra trong gia đình, gây ra bởi người nào đó mà đứa trẻ có thể biết hoặc không biết, xảy ra trong các tổ chức (chẳng hạn như nơi giữ trẻ, trường học, câu lạc bộ thể thao) và trực tuyến.

Lạm dụng tình dục trẻ em có thể gây ra tác động sâu sắc, dài lâu trong suốt cuộc đời của người ta, bao gồm sức khỏe thể chất và tâm thần, việc học tập, việc làm và các mối quan hệ.

Hãy cùng nhau chấm dứt lạm dụng tình dục trẻ em, mỗi lúc một cuộc chuyện trò

Lạm dụng tình dục trẻ em là một chủ đề khó nói.

Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện về điều đó thì phần nhiều người trong chúng ta không biết phải làm thế nào.

Nhưng chuyện trò có sức mạnh ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em.

Quý vị là người phù hợp để có cuộc chuyện trò với trẻ em và với những người lớn xung quanh. Quý vị có thể không phải là chuyên gia về chủ đề này nhưng không ai hiểu rõ trẻ em trong cuộc đời quý vị hơn là quý vị.

Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu để nắm được lạm dụng tình dục trẻ em là gì, xảy ra ở đâu và xảy ra như thế nào và quý vị có thể làm cách nào để bảo vệ trẻ em trong cuộc đời quý vị.

Có các công cụ và chỉ dẫn bằng ngôn ngữ quý vị ưa dùng để giúp quý vị.

Translated tools and guides

Các công cụ và chỉ dẫn đã được dịch

Tờ thông tin này cung cấp thông tin và các số thống kê để hiểu biết thêm về lạm dụng tình dục trẻ em. Thông tin giúp để xóa bỏ các ngộ nhận và hiểu nhầm phổ biến và giúp mọi người hiểu vai trò của mình trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Tài liệu quảng cáo đã được dịch

Mỗi lúc một Cuộc chuyện trò – quảng cáo 60 giây

One Talk at a Time – 60 second advertisement – Vietnamese

Con muốn đi lắm.

Được rồi để mẹ nghĩ đã.

Này con…

Không bao giờ là ổn cả nếu có ai đó nói điều gì hoặc làm điều gì làm cho con cảm thấy không thoải mái.

Dù là thế nào đi nữa. Con nhé?

Em làm sao đi bước này?

Thử cách này xem.

Này em…

Sao anh?

Em biết là không ai được phép kêu em gửi cho họ ảnh của em nhé.

Ừ.

Dạ. Tuyệt.

Tuyệt.

Rồi họ nói….

‘Không!’

Đúng rồi….

Bởi vì không có ai được sờ vào cháu một cách mà cháu không đồng ý. Dù họ là người nhà hoặc bạn bè cũng không được.

Nếu cháu không chắc, thì cháu cứ nói chuyện với bà.

Nói chuyện với các em nhỏ tạo nên sức mạnh để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em.

Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn tới thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em.

Hãy cùng nhau chấm dứt lạm dụng tình dục trẻ em.

MỖI LÚC MỘT CUỘC CHUYỆN TRÒ

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.

Mỗi lúc một Cuộc chuyện trò – ở công viên - quảng cáo thứ hai 30 giây

One Talk at a Time – at the park – 30 second advertisement – Vietnamese

Con muốn đi lắm.

Được rồi để mẹ nghĩ đã.

Này con…

Không bao giờ là ổn cả nếu có ai đó nói điều gì hoặc làm điều gì làm cho con cảm thấy không thoải mái.

Dù là thế nào đi nữa.

Nếu con không chắc, thì con cứ nói chuyện với mẹ.

Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn tới thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em.

HÃY CÙNG NHAU CHẤM DỨT LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM

MỖI LÚC MỘT CUỘC CHUYỆN TRÒ

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.

Mỗi lúc một Cuộc chuyện trò – tại trạm xe buýt - quảng cáo thứ hai 30 giây

One Talk at a Time – at the bus stop – 30 second advertisement – Vietnamese

Anh, em làm sao đi bước này?

Thử cách này xem.

Này em…

Sao anh?

Em biết là không ai được phép kêu em gửi cho họ ảnh của em nhé.

Nếu em không chắc, thì em cứ nói chuyện với anh.

Ừ.

Dạ. Tuyệt.

Tuyệt.

Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn tới thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em.

HÃY CÙNG NHAU CHẤM DỨT LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM

MỖI LÚC MỘT CUỘC CHUYỆN TRÒ

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.

Mỗi lúc một Cuộc chuyện trò – lúc đọc sách - quảng cáo thứ hai 30 giây

One Talk at a Time – reading a book – 30 second advertisement – Vietnamese

Rồi họ nói….

‘Không!’

Đúng rồi….

Bởi vì không có ai được sờ vào cháu một cách mà cháu không đồng ý. Dù họ là người nhà hoặc bạn bè cũng không được.

Nếu cháu không chắc, thì cháu cứ nói chuyện với bà.

Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn tới thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em.

HÃY CÙNG NHAU CHẤM DỨT LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM.

MỖI LÚC MỘT CUỘC CHUYỆN TRÒ

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.


Ghi chú

1. Mathews B, Pacella RE, Scott JG, và những người khác 2023, 'Tình trạng phổ biến về đối xử tệ với trẻ em ở Úc: kết luận từ cuộc khảo sát toàn quốc’, Tạp chí Y khoa Úc, 218

Components

If you or a child are in immediate danger, call Triple Zero (000).

Information on reporting child safety concerns can be found on our Make a report page.

Get support

The information on this website may bring up strong feelings and questions for many people. There are many services available to assist you. A detailed list of support services is available on our Get support page.